NHIỆT THÔN

August 8, 2022 12:54 pm - August 19, 2022 3:00 am
Alternative rơi vào khoảng giữa của những dòng chảy âm nhạc khác. Không dễ đoán, chẳng dễ chịu, không dễ gần và lắm lúc chẳng dễ dàng, Alternative tồn tại bằng câu hỏi lớn về danh tính và tuyên ngôn để rồi châm ngòi cho những sáng tạo tưởng chừng may mắn. Ăn mừng những sự khó chiều đó, Vietnam Indie Club cùng vndtown (Việt Nam Đồng Thôn) tổ chức bữa tiệc Alternative Wet Dream, nằm trong chuỗi sự kiện Nhiệt của Vietnam Indie Club.
Alternative Wet Dreams là trải nghiệm ở khoảng giữa của những cơn mơ, với những nghệ sĩ khó để biết nhưng cũng khó để quên. 7 nghệ sĩ – 4 DJs trong hơn 5 tiếng trải nghiệm thứ âm nhạc “low-key” của Việt Nam.
Come Dream With Us.
Ticket Type Price Cart
NHIỆT THÔN EB TICKET 250 000 VND
Add to Cart