TWH INVITES: XHIN [Token, Stroboscopic Artefacts | SGP]

November 2, 2022 10:34 am - November 26, 2022 3:00 am

WAREHOUSE INVITES: XHIN [Token, Stroboscopic Artefacts | SGP]

Tháng 11 của The Warehouse sẽ kết thúc bằng những âm thanh mạnh mẽ và mãnh liệt của Xhin [Token, Stroboscopic Artefacts | SGP]. Với phong cách âm nhạc độc nhất của mình, Xhin đã trình diễn tại những hộp đêm Techno huyền thoại như Berghain, Tresor hay ://about blank. Cùng với các nghệ sĩ local khác, Xhin sẽ tạo nên một đêm nhạc đặc sắc và ấn tượng.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

The Warehouse will end this November with the powerful and intense sounds of Xhin [Token, Stroboscopic Artefacts | SGP]. With his unique musical style, Xhin has performed at legendary Techno clubs, such as Berghain, Tresor or ://about blank. Along with other local artists, Xhin will create a unique and impressive music night.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

🗓 Date: 26/11/2022

⏰ Time: 22:00 till late

📍 Location: 169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

🎟 Ticket: Presale: 100.000 VND

Line-up:

XHIN [Token, Stroboscopic Artefacts | SGP]

TBA