TWH MISSION #5: ANTIGONE [Token | FR]

October 31, 2022 2:31 pm - November 12, 2022 3:30 am

WAREHOUSE MISSION #5: ANTIGONE [Token | FR] Cuộc nổi dậy của sóng ngầm Techno sẽ được tiếp tục bằng Antigone – một trong những biểu tượng của Techno scene tại Pháp, là người dẫn đầu cho một thế hệ mới của âm nhạc điện tử. Thông thái về âm nhạc, sự phát triển vượt bậc và kỹ năng DJ “khủng” đã đưa Antigone đến với các câu lạc bộ nổi danh như Berghain, ://about blank, Concrete,… và các lễ hội, chương trình quốc tế như Boiler Room. Antigone cũng đã phát hành âm nhạc qua những label khét tiếng như TOKEN, PoleGroup và Trip Recordings của “đóa hồng Techno” Nina Kraviz.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

The uprising of underground Techno will be continued by Antigone – the emblematic artist of the Techno scene in France, the leader of a new generation of electronic music. Music-wise, meteoric ascent and powerful DJ skills have guided Antigone to famous clubs such as Berghain, ://about blank, Concrete,… and international festivals, shows such as Boiler Room. Antigone has also released music through renowned labels such as TOKEN, PoleGroup and Nina Kraviz’s Trip Recordings.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

🗓 Date: 12/11/2022

⏰ Time: 22:00 till late

📍 Location: 169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

🎟 Ticket: Presale: 150.000 VND

Line-up: ANTIGONE [TOKEN]

TBA

Ticket Type Price Cart
PRE-SALE TICKETS PLEASE BUY AT DOOR 150 000 VND Tickets are sold out.